NOUĂ NE PASĂ (II): GRADAŢIILE DE MERIT LA UOC

Fără a interveni în text, redau mai jos trei din mesajele primite. Subliniez acest lucru – al neintervenţiei pe text pentru că citirea lor, aşa cum au fost trimise, lămureşte diferite aspecte cu privire la cei ce au primit gradaţie de merit la Universitatea “Ovidius”. De asemenea, MULŢUMESC celor care au curajul să trimită astfel Citiți în continuare …